Odă la ciocoi

I Ca lacoma omidă, ce-şi caută o pradă Pe fragede mlădiţe, Ca neagra lipitoare pe sânul de zăpadă Al dulcii copiliţe, Ciocoiule! un secol, un secol şi mai bine, Setos de duşmănie, Sugeai în frunză sucul şi sângele din vine În blânda Românie! II De groază şi durere, de muncă şi bătaie, În jaf şi-n umilinţă, Am tot strigat, dar glasul se-neacă şi se taie D-atâta suferinţă; Şi ca prin codri freamăt, ca murmur în izvoare, Aşa în noi suspinul Mai rămânea el singur să spună cum ne doare, Cât de cumplit e chinul!... III Şi tu râdeai, jupâne, cu fală şi rângire: Râdeai precum un gâde, Când vede capul jertfei zburat dintr-o izbire, Se laudă şi râde; Căci nu ştiai că viaţa, închisă-n nemişcare, E cea mai cu putere; Căci nu credeai c-un suflet se face şi mai tare, Călindu-se-n tăcere!... IV Suspinul, ca scânteia ce cade jos în paie Sau p-un covor de spice, Pândind o adiere s-o umfle-ntr-o văpaie Şi-n slavă s-o ridice; Suspinul, când poporul întreg din piept îl scoate Ş-un echo se găseşte, Suspinul, ca scânteia, turbat cuprinde toate Şi-n praf le mistuieşte! V Ca un satrap alene lungit într-o grădină În moale cugetare, Privind cum se iveşte în ziua cea senină Un nor în depărtare, Aşa privea ciocoiul cu genele-adormite Suspinul României, Şi iată că-ntr-o clipă din neguri grămădite Dă flacăra urgiei! VI Căci el zicea în gându-i, ca toţi apăsătorii În scurta lor vedere: "Nu-mi pasă de nimica! Nu mă-nspăimântă norii! E aburul ce piere!..." Da! abur este norul, suspinu-i o suflare Ce-n aer rătăceşte, Uşoară, nesimţită, gingaşă, dar în care Un trăsnet locuieşte! VII A patruzecea iarnă, a patruzecea vară S-au dus p-a vremii roată, De când prin mii de echuri suspinului din ţară Răspunse ţara toată; Căci sunt anume timpuri în care o idee Îşi află un răsunet, Ş-atunci, ori niciodată, ia foc dintr-o scânteie, Suspinul naşte tunet! VIII Aşa cea sfântă carte a Bibliei ne spune, Prin tainice cuvinte, C-o trâmbiţă de înger odată va să sune Pe stârvuri şi morminte; Ş-un sunet, numai unul, va face să re-nvie Încenuşata fire, Căci timpul este totul: o clipă dintr-o mie Aduce mântuire! IX A patruzecea vară-mbrăcase ieri câmpia În busuioci şi-n grâne, De când suspinul nostru smulsese România Din gheara ta, jupâne; A patruzecea iarnă în haina-i de mireasă Se-ndrumă după vară, De când suspinul nostru pe litfa n-o mai lasă A-şi bate joc de ţară!... X Şi ţara se deşteaptă, voioasă, zâmbitoare, Plăpândă, răsfăţată; Jos florile dezmiardă, se uită sus la soare, De raze-nconjurată; Scăldându-se-n lumină, din ce în ce mai vie, Ca trandafiru-n rouă, O altă simte viaţă, o veche bărbăţie Şi o putere nouă!... XI Dar ce privesc, o, Doamne! Eu cânt, ş-acum d-odată Cutremurul m-apucă; O ceaţă se lăţeşte, o brumă-ntunecată, O groaznică nălucă: Ciocoii se ridică, ca hoituri învechite Din cripta infernală, Şi ca-n trecut se-aşează pe holdele-nverzite, Răzbiţi de flămânzeală!... XII Nu-i oare vro părere, vrun joc al fanteziei Teribila icoană? Tu n-ai fost mort, jupâne? Sub masca letargiei Scăpat-ai viu din goană? A ţării bucurie la patul morţii tale Să fie o greşeală? Venit-ai iar în lume să-nfrunţi cumplita jale Cu faţa triumfală? XIII Sau poate că natura, sărind din căi bătute, Din legile-i eterne, Când teancul de verdeaţă, din mii de flori ţesute, Pe ţarină s-aşterne, Şi filomela cântă, şi soarele zâmbeşte, Şi dragostea visează, Atunci d-odată ninge... dar neaua se topeşte Sub călduroasa rază! XIV Un mort, ce-n cursul vieţii a secerat blesteme, Poporul povesteşte Că viermii nu-l mănâncă şi nemiloasa vreme În veci nu-l putrezeşte: Când vine miezul nopţii, când fulgeră şi tună, Din gaura-ngrozitoare Strigoiul dezmorţeşte şi iese la furtună... Să fie asta oare? XV Mai ştim că mortăciunea se-ntâmplă câteodată Să strângă din sprâncene, Ori ochii să deschidă, ori mâna-i îngheţată S-o lase jos alene, Şi frica ne cuprinde... dar amăgirea trece Şi nu ne mai înşeală: Cadavrul nu se scoală, cadavrul este rece, Mişcare maşinală!... XVI O, nu! E viu ciociul! Nu-i vis, nu-i rătăcire, Nu-i nea de primăvară! Nu-i spaimă zburătoare, născută-n zăpăcire Şi gata să dispară! Nu-i chiar nici letargia, ce lasă o pecete Pe tristele-i victime! O, nu! E viu ciocoiul, cu bube şi cu pete, Întocmai ca-n vechime!... XVII Nu s-a schimbat nimica! Aceeaşi fudulie De naşteri venetice Din oameni fără nume, goniţi de prin Grecie Şi pripăşiţi aice. Aceeaşi goliciune la inimă, la minte, La cugete române; De jafuri lăcomie, dispreţ de cele sfinte Şi lipsă de ruşine! XVIII O, nu! E viu ciocoiul! Nu-i mumie, nu-s moaşte: Priviţi-i crunta gheară! Şi pentru ca de-ndată să-l poată recunoaşte Nefericita ţară, El trage după sine, ca-n zile denainte, Invazia străină, Chemând păgâni şi unguri să danţe pe morminte În patria română!... XIX La luptă dar! La luptă! Să ne vedem d-aproape!... Lăcustele-ngropate, De n-aţi strivit chiar oul, din fundul negrei groape Învie mai turbate! Nu mai greşi d-acuma! Trecutul să te-nveţe! La vânătoare, frate! La vânătoare! Însă... jos puştile şi beţe: Să-i baţi prin libertate!...

Înapoi
POEZIICĂUTARE