Estetic urban

Oraşul seara... Şantiere în repaos. Şi firme scrise Din becuri înstelate. Oraşul seara... Pe o piaţă Cu sclipiri de fier Claxon, armonic, a sunat. Foburgul Cu bachice dorinţi, Şi cugetări De opere văzute. Oraşul, seara... Din statica uitării, - Destul frumos, Destul departe.

Înapoi
POEZIICĂUTARE