Noapte

Se-ntind bulevarde-n noapte de vară, Pe arbori, electrică lumină - La gară zvâcneşte o maşină Şi-n gol, tresar signale de gară. Pe cer de safir, comori de avari... Tăcerea în gol vibrează cu zvon, - Oraşul, cu-ncetul, pare-un salon, - Acuma, în somn, tresar fete mari.

Înapoi
POEZIICĂUTARE