Plumb

Dormeau adânc sicriele de plumb, Si flori de plumb si funerar vestmint -- Stam singur în cavou... si era vint... Si scirtiiau coroanele de plumb. Dormea întors amorul meu de plumb Pe flori de plumb, si-am inceput să-l strig -- Stam singur lângă mort... si era frig... Si-i atirnau aripile de plumb.

Înapoi
POEZIICĂUTARE