Nunta Zamfirei

E lung pământul, ba e lat, Dar ca Săgeată de bogat Nici astăzi domn pe lume nu-i, Şi-avea o fată, - fata lui - Icoană-ntr-un altar s-o pui La închinat. Şi dac-a fost peţită des, E lucru tare cu-nţeles, Dar dintr-al prinţilor şirag, Câţi au trecut al casei prag, De bună seamă cel mai drag A fost ales. El, cel mai drag! El a venit Dintr-un afund de Răsărit, Un prinţ frumos şi tinerel, Şi fata s-a-ndrăgit de el. Că doară tocmai Viorel I-a fost menit. Şi s-a pornit apoi cuvânt! Şi patru margini de pământ Ce strimte-au fost în largul lor, Când a pornit s-alerge-n zbor Acest cuvânt mai călător Decât un vânt! Ca ieri, cuvântul din vecini S-a dus ca astăzi prin străini, Lăsând pe toţi, din cât afund O mie de crăimi ascund, Toţi craii multului rotund De veste plini. Şi-atunci din tron s-a ridicat Un împărat după-mpărat Şi regii-n purpur s-au încins, Şi doamnele grăbit au prins Să se gătească dinadins, Ca niciodat'. Iar când a fost de s-a-mplinit Ajunul zilei de nuntit, Din munţi şi văi, de peste mări, Din larg cuprins de multe zări, Nuntaşi din nouăzeci de ţări S-au răscolit. De cum a dat în fapt de zori Veneau cu fete şi feciori Trăsnind rădvanele de crai, Pe netede poteci de plai: La tot rădvanul patru cai, Ba patru sori. Din fundul lumii, mai din sus, Şi din Zorit, şi din Apus, Din cât loc poţi gândind să baţi Venit-au roiuri de-mpăraţi Cu stemă-n frunte şi-mbrăcaţi Cum astăzi nu-s. Sosit era bătrânul Grui Cu Sanda şi Rusanda lui, Şi Ţinteş, cel cu trainic rost, Cu Lia lui sosit a fost, Şi Bardeş cel cu adăpost Prin munţi sâlhui. Şi alţii, Doamne! Drag alint De trupuri prinse-n mărgărint! Ce fete dragi! Dar ce comori Pe rochii lungi ţesute-n flori! Iar hainele de pe feciori Sclipeau de-argint. Voinicii cai spumau în salt; Şi-n creasta coifului înalt Prin vulturi vântul viu vuia, Vrun prinţ mai tânăr când trecea C-un braţ în şold şi pe prăsea Cu celălalt. Iar mai spre-amiazi, din depărtări Văzutu-s-a crescând în zări Rădvan cu mire, cu nănaşi, Cu socri mari şi cu nuntaşi, Şi nouăzeci de fecioraşi Veneau călări. Şi ca la mândre nunţi de crai Ieşit-a-n cale-ales alai De sfetnici mulţi şi mult popor Cu muzici multe-n fruntea lor; Şi drumul tot era covor De flori de mai. Iar când alaiul s-a oprit Şi Paltin-crai a stărostit A prins să sune sunet viu De treasc şi trâmbiţi şi de chiu - Dar ce scriu eu? Oricum să scriu E nemplinit! Şi-atunci de peste larg pridvor, Din dalb iatac de foişor Ieşi Zamfira-n mers isteţ, Frumoasă ca un gând răzleţ, Cu trupul nalt, cu părul creţ, Cu pas uşor. Un trandafir în văi părea; Mlădiul trup i-l încingea Un brâu de-argint, dar toată-n tot Frumoasă cât eu nici nu pot O mai frumoasă să-mi socot Cu mintea mea. Şi ea mergând spre Viorel, De mână când a prins-o el, Roşind s-a zăpăcit de drag, - Vătavul a dat semn din steag Şi atunci porniră toţi şireag Încetinel. Şi-n vremea cât s-au cununat S-a-ntins poporul adunat Să joace-n drum după tilinci: Feciori, la zece fete, cinci, Cu zdrângăneii la opinci Ca-n port de sat. Trei paşi la stânga linişor Şi alţi trei paşi la dreapta lor; Se prind de mâini şi se desprind, S-adună cerc şi iar se-ntind, Şi bat pământul tropotind În tact uşor. Iar la ospăţ! Un râu de vin! Mai un hotar tot a fost plin De mese, şi tot oaspeţi rari, Tot crai şi tot crăiese mari, Alăturea cu ghinărari De neam străin. A fost atâta chiu şi cânt Cum nu s-a pomenit cuvânt! Şi soarele mirat sta-n loc, Că l-a ajuns şi-acest noroc, Să vadă el atâta joc P-acest pământ! De-ai fi văzut cum au jucat Copilele de împărat, Frumoase toate şi întrulpi, Cu ochi şireţi ca cei de vulpi, Cu rochii scurte până-n pulpi, Cu păr buclat. Şi principi falnici şi-ndrăzneţi, De-al căror buzdugan isteţ Perit-au zmei din iaduri scoşi! De-ai fi văzut jucând voioşi Şi feţi-voinici, şi feţi-frumoşi, Şi logofeţi. Ba Peneş-împărat, văzând Pe Barbă-Cot, piticul, stând Pe-un gard de-alături privitor, L-a pus la joc! Şi-ntre popor Sărea piticu-ntr-un picior De nu-şi da rând! Sunt grei bătrânii de pornit, Dar de-i porneşti, sunt grei de-oprit! Şi s-au pornit bărboşii regi Cu sfetnicii-nvechiţi în legi Şi patruzeci de zile-ntregi Au tot nuntit. Şi vesel Mugur-împărat Ca cel dintâi s-a ridicat Şi, cu păharul plin în mâini, Precum e felul din bătrâni La orice chef între români, El a-nchinat. Şi-a zis: - "Cât mac e prin livezi, Atâţia ani la miri urez! Şi-un prinţ la anul! blând şi mic, Să crească mare şi voinic, - Iar noi să mai jucăm un pic Şi la botez!

Înapoi
POEȚI CĂUTARE