Psalmul 99

Strigaţ din toate ţări cătră Domnul, Ce lăcuiţ pre pământ tot omul. Slujiţ Domnului cu bucurie, Nainte-i să-ntraţ cu mărturie. Să ştiţ de Dumnezău că ni-i Domnul Ce ne-au făcut pre noi, pre tot omul, Că-i suntem ai lui oameni de turmă Şi oiţe de-i paştem pre urmă. Prin porţâle lui să-ntrăm cu rugă, Sama să ne ia Domnul pre strungă. Să-i mulţămim, să-i vestim svânt nume, Că-i bun Domnul şi slăvit în lume. Mila lui în veci este pre ţară Şi-n tot rodul svânta-i adevară.

Înapoi
POEȚI CĂUTARE