Așteptare

Plouă și te-aștept acasă… Cum aud un pas, tresar - Ah! mă tem să nu-mi rămână Așteptarea în zadar! Zăbovește-n altă parte Dragul meu, de nu mai vine? Ori s-a rătăcit prin noapte? Roibul știe drumul bine… Las’ să plouă! Tu, iubite, Numai tu să-mi vii acasă - Ți-oi zvânta obrajii umezi Cu năframa de mătasă!

Înapoi
POEZIICĂUTARE