IX

Jos, între care, Vitele rumegă; În depărtare Văile fumegă. Dorm muncitorii Pe lângă focuri: Apele morii Murmură-n scocuri. Scapără stelele... Ceasul în care Dănțuie ielele Lângă izvoare... Sprintene, vesele, Peste coline Joacă miresele Apelor line.

Înapoi
POEZIICĂUTARE