La arme

Veniţi, viteji apărători ai ţării! Veniţi, căci sfânta zi a răsărit: E ziua mare a reînălţării Drapelului de gloanţe zdrenţuit! Veniţi din toate unghiurile zării, Să cucerim ce-avem de cucerit! La arme, cei de-un sânge şi de-o lege! La arme, pentru neam şi pentru rege! Când Patria ne cheamă sub drapel, Datori sunt toţi copiii ei s-alerge, Să-l apere, să moară pentru el! Ce credeţi voi, noroade nesătule, Că nu ne poartă grijă Cel-de-Sus! N-am înfruntat noi năvăliri destule Din miazănoapte, răsărit şi-apus! Adună-ţi, rege, oştile şi du-le La biruinţă-aşa cum le-ai mai dus! La arme, cei de-un sânge şi de-o lege! La arme, pentru neam şi pentru rege! Când Patria ne cheamă sub drapel, Datori sunt toţi copiii ei s-alerge, Să-l apere, să moară pentru el! Cu-al nostru sânge-am scris al nostru nume În cartea gloriosului trecut: Şi mulţi duşmani ar vrea să ne sugrume, Dar până când mai stau Carpaţii scut Acel ce ne va şterge de pe lume Să ştie toţi că încă nu-i născut! La arme, cei de-un sânge şi de-o lege! La arme, pentru neam şi pentru rege! Când patria ne cheamă sub drapel, Datori sunt toţi copiii ei s-alerge, Să-l apere, să moară pentru el! Să ştie toti că un popor nu moare Când veacuri a luptat necontenit - Şi-i scris în cartea celor viitoare Că va să vină ceasul preamărit, Când mândru străluci-va-ntre popoare Ca soarele, aici, în răsărit! La arme, cei de-un sânge şi de-o lege! La arme, pentru neam şi pentru rege! Când Patria ne cheamă sub drapel, Datori sunt toţi copiii ei s-alerge, Să-l apere, să moară pentru el!

Înapoi
POEZIICĂUTARE