Ioan Iacob Hozevitul

Altă cruce, alte rane
Astăzi
Bântuielile unui novice
Bucuria Maicii Domnului de Sfânta Înviere
Canonisirea împiedecată de cei adormiți
Cântecul lui Manasis, sau tresăririle duhului meu
Câteva stihuri pentru năravuri (adică păcate)
Către organele trupului meu
Către Sfântul Teodosie
Cele șapte păcate de moarte
Celei bine vestitoare
Cetatea de granit de la Hozeva
Chemarea fiului pierdut
Crucea vieții omenești
Crucea vieții omenești (variantă)
Cu gândul la Iordan
Cugetare la Dumnezeiasca iconomie
Cugetare la Dumnezeiasca Smerenie a Mântuitorului
Cugetare la mare întristare
Cugetare umilită la durerea Maicii Domnului
Cugetări
Cugetări din KECRAGARION prelucrate în versuri
Cugetări din zile negre
Cugetări scurte
Cugetări smerite
Cugetări smerite (variantă)
De Sfânta Naștere
De ziua anului nou
De ziua onomastică a Părintelui Sava duhovnicul, spre aducere aminte
Diagnoza sufletească
Din fuga vieții
Din lumea fiilor pierduți
Din repejunile veacului
Din tainele pustiei de la schitul Hozevei
Dorința din urmă
Dorul bunicii
Dorul sfânt
Duhovniceștilor surori
Duhul vremii și mironosițele de azi
Duioasă versuire celui plecat Duhovnicul Sava, Ieroschimonahul
Epigrama
Făclia dragostei duhovnicești
Fără El
Fără haină de nuntă
Fiara apocaliptică
Fiul omului Mirele durerii
Floarea Bisericii din Carhidon
Flori de la Iordan
Glasul (Păstorului Celui Bun)
Glasul conștiinței
Glasul păsărelelor
Graiuri profetice
Himera omului modern
Icoana nevinovăției
Icoane vechi
Imnul credinței
Imnul de recunoștință către Dumnezeu
Imnul românesc
În amintirea bunicii mele care se chema Maria
În brațele părintești
În căi răslețe
În patria cerească
În vinerea Sfintelor Patimi
Îndemn frățesc
Înfrângerea duhului meu
Întru amintirea fraților mei de la Iordan
Întru Slava Ziditorului
Întru Slava Ziditorului
Istorisire din bătrâni despre pustia Hozevei
Istorisiri de la Iordan
Izbânda uneltirilor - demisia
Jertfa cea cu păcat
La asfințitul vieții
La cei din urmă
La mormântul Sfântului Daniil Sihastru de la Voroneț
La noi acasă (Plugușorul românului pribeag)
La patronul Mitropolitului Iacob Stamate al Moldovei
La sfârșitul meu
La ușa milostivirii
Lăcașul nevăzut
Lacrimi uitate
Limanul duhovnicesc
Luceferii științei
Lumina mea
Lumina Sfintei Învieri
Mărturisirea fără îndoială
Mărturisirea fiului pierdut
Micul orfan
Mizeria din lume și cheful celor cu radio
Moda lumii
Moda răsfățată și pacea speriată
Mormântul Domnului izvorul sfânt
Mustrarea duhului meu de către Domnul
Mustrarea, luminarea și chemarea unui creștin la călugărie
Nevoitorul mândru
O Cruce la Iordan
O jertfă neobișnuită
O vizită la pustie
O, Om!
Oaza părăsită
Odinioară şi acum
Oglinda lui Varsanufie (zis Arsenie)
Oglinda noastră cea de obște
Paza sufletului
Pe calea veșniciei
Pe drumul crucii mele
Pe marea vieții
Pentru blândețea și răbdarea cea nespusă a Domnului
Pentru cei din Țarigrad
Plângerea Maicii Domnului
Pogorământul lui Iosaf duhovnicul de la Sfântul Sava pe malul Iordanului
Popor martir
Poza Mânăstirii Hozeva
Pricini ușoare de multă vătămare
Rămas bun de la Iordan
Răsplata lăcomiei
Răspuns celor cari mă doresc
Răspuns la un parinte nedumerit
Răspuns unui frate iubit din țară
Răstignitorii de azi la Sfânta Înviere
Rețetă duhovnicească
Robiți de humă
Rugăciune
Rugăciune
Rugăciune (cugetare umilită)
Rugăciuni și cugetări umilicioase
Sabia durerii
Săvârșirea cuvioasei Maria Egipteanca
Scântei din inimă
Scrisoare deschisă pentru ctitorii mei aprigi
Semne de jale la Iordan devale
Semnele apocaliptice
Semnele bucuriei
Semnul Sfintei Cruci
Sfântul Daniil Sihastrul
Sfântul Narcis Patriarhul Ierusalimului în pribegie
Singura mângâiere românească
Slove la mormântul meu
Slove pe mormânt
Spre alte țărmuri
Spre țărmul veșniciei
Stânci în calea vieții
Stihuri
Stihuri (către Părintele duhovnic Sava)
Stihuri către cetitori
Stihuri de mulțumire către Sfântul Teodosie
Stihuri pentru litaniile de la Iordan
Suflete al meu
Tovarășii din pustie
Turma fără păstor
Turnul babel
Turturea de la Iordan
Un botez neobișnuit la Iordan
Un sfat nepocăitului Ioan
Vântul pustiirii (urgia cerească)
Vedenia fericitei Monica
Veșnicia sufletului
Vestitorii durerii

Înapoi
POEZIICĂUTARE